เครื่องโทรสารกระดาษความร้อน สีขาว Panasonic KX-FT981CX

เครื่องโทรสารกระดาษความร้อน สีขาว Panasonic KX-FT981CX

“* รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า

 • ป้อนเอกสารอัตโนมัติต่อเนื่อง 10 แผ่น
 • หน่วยความจำชื่อและหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ
 • ไม่สามารถตัดกระดาษได้โดยอัตโนมัติ
 • ส่งเอกสารแบบกระจายสูงสุดได้ 20 ปลายทาง
 • บันทึกหน่วยความจำในการส่งเอกสารได้ 25 หน้า
 • ความเร็วในการส่งเอกสาร 15 วินาที/แผ่น
 • ค้นหาปลายทางเพื่อโทรออกด้วยปุ่ม Navigator
 • รองรับบริการ Caller ID แสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้า
 • เหมาะสำหรับใช้กับกระดาษความร้อน

คุณสมบัติโทรศัพท์

 • โทรออกอัตโนมัติ : 110 เลขหมาย
 • โทรออกด้วยปุ่มสัมผัสเดียว : 10 “

สั่งซื้อสินค้า

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *