เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบ 1D/2D

เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบ 1D/2D

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ 1D/2D(QR Code) ชนิดมือถือและตั้งโต๊ะ
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB, RS232, Keyboad Wedge, IBM 46xx (RS485)
ใช้งานง่าย Plug & Play มีขาตั้งเพื่อตั้งโต๊ะ (Option)
มีระยะการอ่านบาร์โค้ดอัตโนมัติ (เมื่อวางบนขาตั้ง)
ตัวเครื่องทนทาน ด้วยการวัดระดับการตกถึง 1.5 เมตร และ 1.8 เมตร
สามารถอยู่ในอูณหภูมิ 0-50 องศา
มีสาย สามารถอ”

สั่งซื้อสินค้า

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *