เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ OKI ML790 Plus

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ OKI ML790 Plus

“* เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์แคร่สั้น จำนวน 24 เข็มพิมพ์

  • ความเร็วในการพิมพ์ 472 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง 10 ตัวอักษร/นิ้ว)
  • การพิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
  • พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
  • ช่วงการทำงาน (MTBF) 20,000 ชม.
  • เชื่อมต่อผ่านพอร์ต Parallel, USB 2.0
  • หน่วยความจำ 128 KB
  • ใช้ Ribbon ML790

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

  • วิธีการพิมพ์ : เข็มกระแทกแบบเมตริกซ์
  • จำนวนเข็มพิมพ์ : 24 เข็มพิมพ์
  • ทิศทางการพิมพ์ : ไป-กลับ 2 ทิศทาง และหัวพิมพ์วิ่งข้ามช่องว่างอัตโนมัติ

สั่งซื้อสินค้า

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *