เครื่องทำลายเอกสาร โคมิค S290

เครื่องทำลายเอกสาร โคมิค S290

“* ความเร็วการทำงายเอกสาร 12 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม)

 • ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 4 x 35 มม.
 • ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 220 มม.
 • ความเร็วในการตัด 2.5 เมตร/นาที
 • ระยะเวลาในการทำงานต่อเนื่อง 3 นาที
 • ระยะเวลาในการหยุดพักเครื่อง 60 นาที
 • มีระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ
 • มีไฟโชว์โอเวอร์ฮีท (Overheat)
 • เครื่องหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อประตูถูกเปิด
 • ช่องย่อยซีดี และบัตรเครดิต มีถังรองต่างหาก
 • ถังรองเศษกระดาษมีช่องดูระดับความเต็มของกระดาษที่ย่อยแล้ว
 • ถังรองเศษกระดาษมีช่องดูระดับความเต็มของกระดาษที่ย่อยแล้ว

สั่งซื้อสินค้า

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *