เครื่องทำลายเอกสาร นีโอแคล ND-60CC

เครื่องทำลายเอกสาร นีโอแคล ND-60CC

“* ตัวเครื่องมีดีไซน์ที่ทันสมัย สวยงาม แข็งแรง

 • ทำลายเอกสาร ลวดเย็บกระดาษและบัตรเครดิตได้
 • ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Cross Cut)
 • ขนาดเอกสารหลังทำลาย 4 x 36 มม.
 • จำนวนแผ่นในการตัดเอกสาร 6 แผ่น (A4/75 แกรม)
 • ช่องรับเอกสารกว้าง 220 มม.
 • ถังจุปริมาณกระดาษได้ 12 ลิตร
 • ระยะเวลาในการทำงานต่อเนื่อง 5 นาที
 • ระยะเวลาในการหยุดพักเครื่อง 20 นาที
 • ไม่ทำงานขณะเครื่องใส่ถังบรรจุปิดไม่สนิท
 • ระดับเสียงขณะทำงาน 70 เดซิเบล ใช้กับไฟฟ้าบ้านได้
 • เครื่องหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อความร้อนสูงเกิน
 • มีปุ่มเดินถอย”

สั่งซื้อสินค้า

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *