บัตรพลาสติก PVC 0.50มม. อีโวลิส

บัตรพลาสติก PVC 0.50มม. อีโวลิส

“* บัตรพลาสติก PVC ความหนา 0.50 มม.

  • ใช้สำหรับพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ Badgy 100
  • บรรจุ 100 ใบ/แพ็ค
  • จำนวน 1 แพ็ค”

สั่งซื้อสินค้า

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *